MİPRO MSAFE SERİSİ CLASS II BİYOGÜVENLİK KABİNLERİ / MSAFE SERIES CLASS II BIOSAFETY CABINET

MSAFE SERİSİ CLASS II BİYOGÜVENLİK KABİNLERİ / CLASS II BIOSAFETY CABINETS

Kullanıcı, çevre ve ürün için üst düzey koruma sunan MSAFE Serisi Biyogüvenlik Kabinleri, zararlı ve zarar seviyesi belirsiz olan mikroorganizmalarla yapılan tüm çalışmalara yönelik olarak tasarlanmıştır
 
Kontrol paneli dokunmatik dijital/LCD göstergelidir.
Ekranda;
Hava akış hızı,
Toplam çalışma süresi,
Güncel tarih/saat
Kabin sıcaklığı
Zaman sayacı,
HEPA filtre ömrü,
Ön cam,
UV lamba,
UV lambanın toplam çalışma süresi/ömrü,
UV lamba geriş sayım zamanlaması,
Çalışma alanına verilen partikülsüz havanın akış hızı gibi parametreler bulunur.
 
Üretmiş olduğumuz Biyogüvenlik kabini operatör ve laboratuvar ortamına çalışma bölgesi içerisinde üretilen partiküllere karşı, çalışma bölgesi içerisindeki ürün ve süreci, ortam havasındaki havada asılı kirletici maddelere karşı  ve çalışma bölgesi içerisindeki ürün  ve süreci, çapraz kontaminasyona karşı  çalışanı, çalışma ortamını ve çalışılan ürünü korumaktadır.
 
Tüm performans kriterlerini doğrulayan  ve talep edilmesi halinde verilecek test verileri aşağıda belirtilmiştir.
 
a) Doğrudan giriş akımı ölçüm yöntemi ile giriş akımı hızı
b) Aşağı akış hızı ve laminar akışı
c) Her iki filtre için aerosol testi ile filtre kaçak taraması  testleridir.
 
Kabin: aşağı akım (Downflow) ve çıkış (ekzoz) olmak üzere 2 adet EN 1822 H14 HEPA filtreye sahiptir. 
 
Cihazda H14 Alüminyum kasa, çift yüzey korumalı H14 filtreler kullanılmaktadır. Filtre gurubunda ahşap veya lif levha kesinlikle kullanılmamaktadır.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Offering high-level protection for the user, the environment, and the product, MSAFE Series Biosafety Cabinets have been designed for all work done with harmful microorganisms and microorganisms with uncertain harm degrees.
 
The control panel has a touch digital / LCD display.
On the screen, there are parameters such as;
Air flow rate,
Total working time,
Current date / time
Cabin temperature
Time counter,
HEPA filter life,
Front window,
UV lamp,
Total working time / life of the UV lamp,
UV lamp countdown timing,
The flow rate of the particle-free air released to the working area.
 
The Biosafety cabinet we have produced protects the employee, the working environment, and the work product against particles produced in the working area to the operator and laboratory environment, the product and process in the working area against air-built contaminants in the ambient air, and the product and process within the working area against cross-contamination. 
 
Test data confirming all performance criteria and to be provided upon request are given below.
 
a) Inflow velocity by direct inflow measurement method
b) Downstream velocity and laminar flow
c) Filter leak detection with aerosol test for both filters tests.
 
Cabinet: It has 2 EN 1822 H14 HEPA filters as downflow and outlet (exhaust).
 
H14 Aluminum case and double surface protected H14 filters are used in the device. Wood panel or fiberboard is never used in the filter group.